Gameplaya igotzeko araudia

  • Bideoak gutxienez 720p kalitatea izan beharko du.
  • Bideoa euskaraz iruzkinduta egon beharko da. Iruzkindu gabekoa bada euskararekin lotuta egon beharko da.
  • Soinuaren kalitate minimo bat eskatzen da. Ahotsa garbi entzutea garrantzitsua da. Batzutan arazoak gerta daitezke honekin, lasai ulertzen dugu
  • Formularioa egoki bete beharko da. Nahiz eta guk berrikusten dugun publikatu aurretik, mesedez begiratu ea ondo bete duzuen.
  • Bideoaren tituluan nahiz deskripzioan ortografia arauak errespetatzea eskatzen da. (Maiuskulak, s eta z, h egoki jartzea, ...). Hau aipatu beharrik ba al zegoen??
  • Bideoak ezin du inor irainndu. Errespetu faltak ez dira onartuko.